23/01/2018 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh - Bệnh viện ĐKKV Cù Lao Minh
Trang chủ / HOẠT ĐỘNG BV / Hướng dẫn sử dụng kháng sinh

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh

HD SU DUNG KHANG SINH_BYT

 

Kiểm Tra Thêm

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020