Trang chủ / HOẠT ĐỘNG BV / HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”, Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh chủ yếu tập trung vào các …

Đọc thêm